Program konference

Časový rozvrh

Čtvrtek 7. března

Změna programu vyhrazena

8:00 - 9:00 Registrace

9:00 - 9:05 Přivítání

Dominik Adler

Vystoupení generálního ředitele ŘSD s. p.

Radek Mátl, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Financování, digitalizace a BIM z pohledu SFDI

Milan Dont, Státní fond dopravní infrastruktury

Aktuální informace ke kontrole kvality

Jiří Hlavatý, ÚKKS Ředitelství silnic a dálnic ČR

Připravované nové principy zadávání TD

Miroslav Codl, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Praktické poznatky z kontroly kvality staveb

Jiří Hlavatý, ÚKKS Ředitelství silnic a dálnic ČR

Contract management z pohledu právníka

Lukáš Sommer, ROWAN LEGAL

Dopady nové legislativy na činnost AO

Jindřich Pater, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)

Poznatky koordinátora BOZP

Svatava Hrubá, Arrano Group s.r.o.

Využití CDE AspeHub na ŘSD

Jan Šlégl, IBR Consulting, s.r.o.

Využití technologií 3D skenování

Michal Gula, Overhead s.r.o.

Pozice, práva a povinnosti autorizovaného zeměměřického inženýra

Kamil Alferi, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Technické prohlídky a přejímky zeměměřických činností

Pavel Dvořák, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Přínosy digitalizace v praxi

Ondřej Patrný, Proconom Software, s.r.o.

BIM model PPP D4, tvorba a využití

Csaba Gál, EUROVIA CS a.s.

BIM2Field v dopravních stavbách

Lukáš Kutil, STRABAG a.s.

Elektronický stavební deník

Martina Stuchlá, Buildary.online

17:00 - 22:00 Společenský večer

Společenský večer proběhne v prostorách hotelu.

Hlavní partneři

Partneři

Záštity

Pořadatel a organizátor

Akreditováno