Tematické bloky

Hlavní tematické bloky konference:

Sdílení zkušeností

Investoři a konzultanti, jaké problémy z jejich pohledu jsou aktuálně na projektech podstatné.

Perspektivy a inovace

Jaké jsou pokroky v digitalizaci, elektronický stavební deník v praxi dopravních staveb, používání CDE na stavbách dopravních staveb.

Efektivita

Jak zjednodušit administrativu a šetřit čas drahých specialistů.

Smluvní podmínky

Bílá kniha FIDIC – nové smluvní podmínky konzultačních služeb.

Zahraniční zkušenosti

Řízení zakázek z hlediska dozoru v zahraničí.

 

Hlavní partneři

Partneři

Záštity

Pořadatel a organizátor