Tematické bloky

Hlavní tematické bloky konference:

Sdílení zkušeností

  • Investoři a konzultanti, jaké problémy z jejich pohledu
  • Změny předpisů a smluvních podmínek

Digitalizace, BIM

  • Pokroky v digitalizaci
  • Elektronický stavební deník
  • CDE – zjednodušení administrativy, úspora času drahých specialistů
  • Jak jsme připraveni na BIM?!

Zahraniční zkušenosti

  • Řízení zakázek z hlediska dozoru v zahraničí.

 

Hlavní partneři

Partneři

Záštity

Pořadatel a organizátor

Akreditováno